verbindend communiceren 

 

Verbindende communicatie heeft als doel het bevestigen en verstevigen van relaties. Het is een mededeling aan de ander over zijn gedrag of zijn houding en het effect daarvan op een ander. Elk conflict wordt beschouwd als een leermoment voor alle betrokken partijen. Het gedrag wordt benoemd, en besproken. Niet de schuldvraag, maar de oplossing van het probleem staat centraal. Herstel is daarbij het centrale doel. De persoon wordt beoordeeld op het besef van de gevolgen van zijn daad, het nemen van verantwoordelijkheid daarvoor, het inzien van de consequenties van zijn keuzes en het meedenken over het herstel van de aangerichte fysieke, materiële en relationele schade. 

 

In deze training wordt ingegaan op wat verbindend communiceren voor het gezin, binnen de school of op de werkvloer kan betekenen.