omgaan met conflict 

 

Mensen gaan op verschillende manieren met conflict om. Sommigen zullen hun standpunten willen doordrukken, anderen willen samenwerken, geven toe of vermijden het conflict. Aan de hand van verschillende modellen en concrete oefeningen brengen we tijdens deze training de eigen conflictstijl en die van het team in kaart. We gaan op zoek naar wat dit betekent, welke sterktes, zwaktes, uitdagingen en kansen dit met zich mee brengt. Vanuit de kernkwaliteiten van elk individu (binnen het team) brengen we de valkuilen, uitdagingen en "allergieën" in beeld en gaan we hier constructief kritisch dieper op in. Waar liggen de talenten van jezelf en de anderen, hoe kunnen deze het beste worden ingezet? Maar ook: voor welke valkuilen moet er opgelet worden, hoe kan je omgaan met blinde vlekken of "allergieën" van mensen?