herstelgesprekken

 

In een herstelgesprek gaan we vanuit het opnemen van de eigen verantwoordelijkheid op zoek naar manieren om de relatie met de andere(n) te herstellen. Niet de schuldvraag maar de verantwoordelijkheid en toekomst staan centraal. We starten vanuit een aantal eenvoudige maar heldere vragen: 

 

- Wat is er gebeurd? 

- Wat doet/deed dit met jou? 

- Wat is jouw aandeel in wat er gebeurd is? 

- Wat is er nodig om verder te kunnen? 

- Welke rol kan jij hierin spelen? 

 

In deze training focussen we op de basisprincipes van het herstelgericht denken. Aan de hand van rollenspelen wordt de methodiek geoefend.