Bemiddeling 

 

Bemiddeling is een thema dat in verschillende contexten interessant kan zijn. Zowel binnen het gezin, op de werkvloer als bij burenruzies of binnen scholen bieden de principes van bemiddeling handvaten om met conflicten om te gaan. Een training rond bemiddeling kan zich focussen op verschillende facetten, gaande van een kennismaking met de principes van bemiddeling tot een dieper ingaan op conflictstijlen, de rol van emoties bij bemiddeling of juridische aspecten binnen bemiddeling. 

Indien gewenst kan er ook heel praktijkgericht op basis van uitgewerkte casussen en rollenspelen gewerkt worden.