Over Studio COL 

 

Samen verzet je bergen. Die metafoor loopt als een rode draad doorheen de visie en het aanbod van Studio COL. Vanuit de kernprincipes van het herstelgericht werken, verbindende communicatie en bemiddeling gelooft Studio COL dat conflicten een motor voor groei en vooruitgang kunnen zijn. Ze brengen nieuwe perspectieven, dagen uit om vooruit te kijken en stimuleren de persoonlijke ontwikkeling. Studio COL wil jongeren, gezinnen en scholen begeleiden bij deze conflicten en hen de (communicatie)vaardigheden en hefbomen aanreiken om conflicten te ontmijnen en om te buigen naar groeimomenten. Gepokt en gemazeld binnen het onderwijsveld en professioneel actief in de begeleiding van jongeren profileert Studio COL zich als complexloos en daadkrachtig. Elk conflict is anders en vraagt om een andere aanpak. Studio COL neemt het conflict onder de loep en werkt concreet, op maat en laagdrempelig.

Ons engagement 

 

Concreet

In een traject van maximaal 8 weken gaan we samen met de klant – jongeren, gezinnen, professionals- en de context op zoek naar concrete hefbomen om de stressvolle situatie waarin hij/zij zich bevindt te ontmijnen. Studio COL werkt tijdens die begeleiding oplossingsgericht en emancipatorisch: we willen de klant en haar/zijn omgeving de vaardigheden, tools, strategieën bijbrengen nodig om in de toekomst zelfstandig met soortgelijke stressvolle situaties om te gaan.

 

Op maat

Afhankelijk van de noden en behoeften van de klant en de context biedt Studio COL 3 diensten aan: bemiddeling, begeleiding of training. De doelstellingen en het verloop van de trajecten worden steeds in onderling overleg bepaald en de aanpak van Studio COL wordt op maat gesneden.

 

Laagdrempelig

Studio COL wil een breed publiek aanspreken. Het comfort van de klant staat centraal. Om zoveel mogelijk drempels weg te werken werkt Studio COL zowel 'aan huis' als bij ons op kantoor of in de 'natuurlijke context' waarin het conflict zich voordoet. Centraal staat het kunnen verwerven van inzicht in het conflict en zo efficiënt en duurzaam mogelijk oplossingen te verankeren. Voor wie de drempel naar direct contact te hoog is, bieden we ook online begeleidingstrajecten aan. De methodiek verschilt hier niet, ook hier staat het oplossingsgerichte en vertrouwelijke karakter centraal. 

 

Wie ben ik? 

 

-  Erkend familiaal bemiddelaar

- HERGO- moderator   

- Master in Conflict and Development

- Master in de Geschiedenis

- Meer dan 10 jaar ervaring in lesgeven, leerlingenbegeleiding en coördinatie

- Een passie voor onderwijs