Voor jongeren

 

Jongeren groeien op in een complexe wereld . De manier(en) waarop jongeren met deze conflicten omgaan hangt af van hun persoonlijkheid en de context waarin het conflict zich voordoet. Het is belangrijk om bij het gedrag op zoek te gaan naar de belangen die achter het gedrag schuilgaan. Samen met de jongere en indien van toepassing het gezin of de school,... wordt het conflict scherp gesteld vanuit de belangen van de verschillende betrokkenen. De jongere heeft in dit proces de centrale rol. Hij wordt beschouwd als een volwaardige partner in het conflict en erkent zijn deel van de verantwoordelijkheid. Na het helder krijgen van de belangen wordt er op zoek gegaan naar de verschillende opties om het (persoonlijke) conflict op een manier te beëindigen die voor alle betrokkenen duurzaam en gedragen is.  

 

Een begeleidingstraject bij Studio COL duurt maximaal 8 weken. In die periode gaan we samen met de klant op zoek naar concrete hefbomen om de stressvolle situatie waarin hij/zij zich bevindt te ontmijnen. Studio COL werkt tijdens die begeleiding oplossingsgericht en emancipatorisch: we willen de klant en zijn/haar omgeving de vaardigheden, tools en strategieën bijbrengen die nodig zijn om in de toekomst zelfstandig met soortgelijke stressvolle situaties om te gaan. Elke begeleiding resulteert in een DIY-toolkit ( De Colbox) die dient als kompas en houvast voor de toekomst.

 

Voor jongeren biedt Studio COL begeleiding in o.a. de volgende gevallen: 

 

* Een jongere heeft faalangst

* Een jongere is schoolmoe/ weet het even niet meer op school 

* Een jongere heeft moeite met tegenslagen/frustraties 

* Een jongere laat over zich heen lopen 

* Een jongere heeft last met sociale vaardigheden 

* Een jongere heeft moeite met communiceren  

* Een jongere heeft keuzestress 

* Een jongere heeft ruzie met vrienden, ouders,... 

* Een jongere pest of wordt gepest 

* .................

 

Vragen of interesse? Neem contact op!