Voor gezinnen

 

Het gezin kent anno 2020 een smeltkroes aan vormen, maten en conflicten. De complexiteit kan soms voor spanningen en conflicten zorgen die niet altijd makkelijk zelf ontmijnd kunnen worden. Studio COL wil gezinnen hierbij ondersteunen en hen de tools aanreiken om hiermee aan de slag te gaan. 

 

Een begeleidingstraject bij Studio COL duurt maximaal 8 weken en mikt op efficiëntie. In die periode gaan we samen met de klant op zoek naar concrete hefbomen om de stressvolle situatie waarin hij/zij zich bevindt te ontmijnen. Studio COL werkt tijdens die begeleiding oplossingsgericht en emancipatorisch:

we willen de klant en zijn/haar omgeving de vaardigheden, tools en strategieën bijbrengen die nodig zijn om in de toekomst zelfstandig met soortgelijke stressvolle situaties om te gaan. Elke begeleiding resulteert indien gewenst in een DIY-toolkit ( De Colbox) die dient als kompas en houvast voor de toekomst.

 

Ouders/ (ex-) partners/gezinsleden kunnen bij ons terecht in volgende gevallen: 

 

* Er zijn spanningen in mijn relatie: babyblues, worklife-balance, taakverdeling, tijdsbesteding, overspel, … 

* Er zijn spanningen in mijn (nieuw samengesteld) gezin: ik heb ruzie met mijn (plus)kind, opvoedingsproblemen, er is weinig wederzijds vertrouwen, de (plus)kinderen hebben onderling ruzie, ik wil constructief communiceren met mijn ex-partner in het belang van de kinderen, de contacten met de kinderen verlopen moeizaam,.. 

* Er zijn spanningen in de familie: omwille van de zorg voor een zorgbehoevende oudere, botsende levens- en familievisies, overlijden, … 

.....

Vragen of interesse? Neem contact op!