Wat doen we ? 

 

Daar waar mensen samenleven of samenwerken zijn conflicten onvermijdelijk. Soms lukt het niet om een conflict zelf te ontmijnen, omdat het té complex is, omdat de belangen tegenstrijdig of net te veel verweven lijken, omdat het lijkt alsof er geen oplossingen mogelijk zijn. In zulke gevallen kan de tussenkomst van een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar, een uitweg bieden.

 

Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces waarbij de bemiddelaar alle partijen van een conflict samenbrengt en helpt om tot oplossingen te komen die door alle partijen gedragen worden. Het is een alternatief voor een rechtszaak en een kans om vanuit verbinding een conflict te benaderen.

Het bemiddelingsproces leidt tot een overeenkomst die indien gewenst ook geofficialiseerd en rechtsgeldig gemaakt kan worden

 

Volgende situaties komen alvast in aanmerking: 


Familiale zaken:

- Een koppel beslist uit elkaar te gaan en wil een gedragen en duurzame overeenkomst. 

- Een afgesloten EOT (Echtscheiding met Onderlinge Toestemming) voldoet niet meer aan de realiteit en moet aangepast worden. 

- Er zijn zware spanningen binnen een gezin die nood geven aan een formele set aan afspraken.


Bemiddeling in het Onderwijs: 

Bemiddeling in het onderwijs vraagt een specifieke benadering. Studio COL wil zich profileren als een betrouwbare partner voor elk type van conflict dat zich binnen de onderwijscontext kan voordoen. Als vertrouwelijke en meerzijdig partijdige, onafhankelijke partner geven we de betrokken partijen de voeding en het kader om het tot een gedragen en duurzame oplossing te komen.