Waarom bemiddeling?

 

Daar waar mensen samenleven of samenwerken zijn conflicten onvermijdelijk. Soms lukt het niet om een conflict zelf te ontmijnen, omdat het té complex is, omdat de belangen tegenstrijdig of net te veel verweven lijken, omdat het lijkt alsof er geen oplossingen mogelijk zijn. In zulke gevallen kan de tussenkomst van een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar, een uitweg bieden.

 

Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces waarbij de bemiddelaar alle partijen van een conflict samenbrengt en helpt om tot oplossingen te komen die door alle partijen gedragen worden. Het is een alternatief voor een rechtszaak en een kans om vanuit verbinding een conflict te benaderen.

Het bemiddelingsproces leidt tot een overeenkomst die indien gewenst ook geofficialiseerd en rechtsgeldig gemaakt kan worden