Het bemiddelingsproces

 

Aanmelding  

 Nadat de klant ons heeft gecontacteerd wordt gevraagd de andere betrokken partijen te informeren en te raadplegen over de mogelijkheid tot een bemiddelingsproces. Studio COL neemt geen contact op met de andere partijen en gaat met geen van de betrokken partijen voor het eerste gesprek in op de mogelijke inhoud. De partijen worden gewezen op de website voor informatie en krijgen een voorbeeldprotocol per mail doorgestuurd. Bij akkoord wordt er een datum en plaats vastgelegd voor het eerste gesprek.  

 

Intake  

 In het eerste contactmoment wordt stilgestaan bij de basisprincipes en het verloop van het bemiddelingsproces. Het protocol wordt overlopen en eventuele vragen, bemerkingen of onduidelijkheden worden besproken. Het protocol wordt tijdens deze sessie door de verschillende partijen ondertekend en bevat enkele essentiële zaken zoals de basisprincipes van het proces, de rol van de bemiddelaar, de verwachte duur van het project en het financiële luik.  

 

Exploratiefase  

 Tijdens de exploratiefase krijgen de betrokken partijen de kans om het verhaal vanuit hun eigen perspectief te vertellen. Elke partij krijgt tijdens deze fase de ruimte om in een open, constructieve sfeer hun standpunten en belangen te verduidelijken. De verschillende partijen tonen zich bereid naar elkaar te luisteren en samen naar opties te zoeken. Ze verschaffen elkaar correcte informatie en erkennen elkaar als betrokken partijen. 

 

Opties genereren 

Als de belangen zijn uitgefilterd worden verschillende opties en ideeën opgesomd en naast elkaar gelegd. In deze fase ligt de focus nog niet op de haalbaarheid of werkbaarheid van de opties maar op het creëren van een breed perspectief op mogelijke uitkomsten. 

 

Overeenkomst

In deze laatste fase wordt een overeenkomst geconcretiseerd en indien gewenst geformaliseerd en/of rechtsgeldig gemaakt. Studio COL maakt hierbij gebruik van partners advocaten indien de materie dit vereist.