Samen verzet je bergen 

Coaching en Bemiddeling

Concreet, Op Maat, Laagdrempelig

 

 

Samen verzet je bergen. Die metafoor loopt als een rode draad doorheen de visie en het aanbod van Studio COL, tevens een acroniem voor Conflict Onder de Loep. Vanuit de kernprincipes van het herstelgericht werken, verbindende communicatie en bemiddeling gelooft Studio COL dat conflicten een motor voor groei en vooruitgang kunnen zijn. Ze brengen nieuwe perspectieven, dagen uit om vooruit te kijken en stimuleren de persoonlijke ontwikkeling. Studio COL wil individuen, gezinnen en organisaties  begeleiden bij deze conflicten en hen de (communicatie)vaardigheden en hefbomen aanreiken om conflicten te ontmijnen en om te buigen naar groeimomenten. Studio COL profileert zich als complexloos en daadkrachtig. Elk conflict is anders en vraagt om een andere aanpak. Studio COL neemt het conflict onder de loep en werkt concreet, op maat en laagdrempelig.